Skip to the main content

De rol van Bridgedistrict Leiden e.o. (tevens navigatie document voor alle relevante info)

De Nederlandse Bridgebond (NBB) heeft 25 districten. Een belangrijke activiteit van een district is om ondersteuning te bieden aan de bij de NBB aangesloten clubs.

Ons district heeft de volgende missie:

 • Samen met de clubs bevorderen dat iedereen -die kan en wil bridgen- door spelen en leren een passende plek vindt om te bridgen op een niveau dat bij hem of haar past.
 • Iedereen die nog niet kan bridgen voor het spel interesseren en mogelijkheden bieden om te leren bridgen.
 • Onze clubs zo goed mogelijk ondersteunen, alsmede activiteiten initiëren en faciliteren bij club-overstijgende aangelegenheden, zoals toernooien.

We hebben onze doelen voor 2020 – 2025 vastgelegd in een beleidsplan. In dit plan zijn de volgende projecten opgenomen:

 1. Betere opzet externe competities
 2. Permanente opleiding en bijscholing van bridgers en kader
 3. Meer jeugd aan het bridgen krijgen
 4. Bridge and fun
 5. Promoten project ‘Denken en Doen
 6. Communicatie

Bent u geïnteresseerd in één van deze onderwerpen en wilt u ons hierbij actief helpen, neem dan contact op met onze voorzitter via voorzitter@bridgedistrictleiden.nl.

 1. Wat doen we voor onze clubs en bridgers?

Ondersteuning
Zoals gezegd, is één van de belangrijkste activiteiten van het district het bieden van ondersteuning aan de clubs die zijn aangesloten bij de NBB. Deze ondersteuning wordt verzorgd door het bestuur en een aantal andere functionarissen. Zo kunt u bijvoorbeeld voor organisatorische vragen terecht bij de clubadviseur (clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl). Op gebied van onderwijs is dat de onderwijsadviseur (onderwijs@bridgedistrictleiden.nl). Gaat het om de competities of het NBB- rekenprogramma, dan is de districtscompetitieleider (DKL) het aanspreekpunt (DKL@bridgedistrictleiden.nl). Voor jeugdzaken is dat de districtsjeugdcommissaris (clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl).

Kaderopleidingen
Een club kan niet zonder voldoende en goede arbiters en wedstrijdleiders. Hiertoe organiseert het district kaderopleidingen, kaderdagen en workshops voor het NBB-Rekenprogramma. Voor een overzicht klik hier.

Spelpeilontwikkeling
Om het spelpeil van de bridgers te verbeteren, organiseert onze onderwijsadviseur jaarlijks voor beginnende en gevorderde bridgers cursussen Spelpeilontwikkelingen (SPO). Informatie hierover vindt u hier.

Materiaal

Het district beschikt over materiaal dat tegen een geringe vergoeding kan worden geleend door de verenigingen van het district. Ook kunnen er gedupliceerde spellen worden besteld. Hier vindt u een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden.

Nieuwsbrief
Zo’n vier keer per jaar brengt het district een nieuwsbrief uit om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. Naast deze nieuwsbrieven verschijnen incidenteel ook Nieuwsflitsen. Wilt u nog iets nalezen, klik dan hier.

Drive of toernooi
Verschillende clubs binnen het district organiseren jaarlijks een drive of toernooi. Zodra deze evenementen zijn goedgekeurd, worden ze gepubliceerd op de agenda en de districtskalender, deze is te vinden bij Kalenders. Indien u een toernooi wilt organiseren, dan heeft het district, om u daarbij te helpen, een lijst opgesteld met aandachtspunten.

Kennismaken met clubs
Ook zijn er binnen het district bridgeclubs die hun speelavond of -middag voor bezoekers openstellen. Voor een paar euro per persoon kunnen niet-leden een avond of middag meespelen. Bij deze clubs bent u van harte welkom.

Zomerdrives
Verder openen veel van onze clubs in de maanden juni-augustus hun deuren voor niet-leden door zomerdrives te organiseren. U vindt deze drives terug in de agenda en het overzicht van de zomerdrives in het district, indien van toepassing is dit te vinden bij Kalenders.

 1. Competities, drives en evenementen van het district

Het district organiseert zelf jaarlijks een aantal competities, drives en evenementen, voor meer informatie, klik hier. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via de website van het district en uw club. De wedstrijden worden ze gepubliceerd op de agenda en de districtskalender, deze is te vinden bij Kalenders.

 1. Wilt u leren Bridgen?

In het district zijn diverse bridgedocenten actief. Klik hier voor contactgegevens, cursuslocatie en website van de docenten. En klik hier voor het actuele aanbod van cursussen.

 1. Wat doet het district voor onze Jeugd?

U kent vast wel het gezegde ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Ook op dit gebied is het district Leiden zeer actief. Ons motto is: In het District Leiden vinden alle jeugdspelers een plek!

Wilt u informatie over één van onderstaande onderwerpen, neem dan contact op met clubondersteuning@bridgedistrictleiden.nl of kijk op de contactgegevens van de commissie, klik hier.

 • Mini bridge voor groep 6, 7 en 8 van de basisscholen.
 • Kennismakingsbridge voor alle middelbare scholieren en vervolgcursussen binnen die scholen.
 • Studentenbridge.
 1. Tot slot

Kijk ook eens op de pagina “Ondersteuning” van de Nederlandse Bridge Bond. Daar staat een schat aan informatie over o.a. de werving en opvang van nieuwe leden, het organiseren van lessen, het standaard boekhoudpakket voor de verenigingen, de juridische aspecten van een vereniging, de diverse handboeken gemaakt door de NBB en heel veel andere nuttige documenten, zowel voor de bridger als voor de vrijwilligers binnen de vereniging.

Andere artikelen

Kalenders – nu ook met de zomerdrives

Hieronder een overzicht van diverse agenda’s/kalenders (klik op de header om te openen) ...

17/03/2024 - Peter Jansen

Nieuwsbrieven

Op deze pagina staat een overzicht van de door het district verstuurde nieuwsbrieven vanaf maart...

08/03/2024 - Peter Jansen

Leuk Leuker Bridge

In het District Leiden zijn meer dan 20 coaches actief om mensen met deze gratis e-mail cursus te...

15/02/2024 - Henk Wijzenbroek